Όροι χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους ορούς χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Αυτοί οι όροι χρήσης ιστοσελίδας διέπουν την πρόσβασή σας και την εγγραφή σας σε αυτήν ως συνδρομητή, καθώς και τη χρήση της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε σας για πρόσβαση και χρήση μόνο εφόσον συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους χρήσης, δεν επιτρέπεται η πρόσβασή σας και η χρήση της ιστοσελίδας. Με την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα ή τη χρήση της, εσείς και η οντότητα που έχετε την εξουσιοδότηση να εκπροσωπείτε δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη δέσμευσή σας από τους όρους χρήσης. Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου mrtax.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων του mrtax.gr. Η εξακολούθηση της επίσκεψης/ χρήσης του mrtax.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/ χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα www.mrtax.gr της ατομικής εταιρείας της ΜΠΕΚΙΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ η οποία έχει έδρα τη Μυτιλήνη, Ελ. Βενιζέλου αριθμό 21 , Τ.Κ. 81100, θα αναφέρεται δε εφεξής, χάριν συντομίας, ως «mrtax.gr». Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι η Εταιρεία, στην οποία θα πρέπει να απευθύνεστε για κάθε ζήτημα σχετικό με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αποδοχή όρων

Οι όροι χρήσης που ακολουθούν αφορούν τη χρήση που εφαρμόζει τo mrtax.gr σχετικά με τις παρεχόμενες συνδρομητικές, και όχι μόνο, υπηρεσίες και προϊόντα αυτής. Οι όροι που ακολουθούν είναι υποχρεωτικοί για όλους τους χρήστες/συνδρομητές των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων της Εταιρείας αλλά και για όλους τους επισκέπτες του ανωτέρω διαδικτυακού χώρου, οι οποίοι θα αναφέρονται εφεξής, χάριν συντομίας, αμφότεροι ως «Πελάτες», ανεξαρτήτως του αν θα προβούν σε παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων του mrtax.gr. Αν δεν γίνει αποδοχή των όρων χρήσης που ακολουθούν, δεν μπορούν να προσφερθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και προϊόντα της Εταιρείας.

Όριο ηλικίας

Το mrtax.gr είναι η ηλεκτρονική παρουσία του Λογιστικού Γραφείου της εταιρείας. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα του mrtax.gr απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να κάνετε χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων του mrtax.gr, μόνο με την προηγούμενη ρητή, ειδική και γραπτή συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα σας. To mrtax.gr μεριμνά για τον έλεγχο της ηλικίας του ανηλίκου, πλην όμως δεν είναι σε θέση να ελέγξει την τυχόν ψευδή δήλωση του Πελάτη σχετικά με την ηλικία του και για τον λόγο αυτόν ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής του.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του mrtax.gr, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, βίντεο, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, όλων των παρεχόμενων πληροφοριών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του mrtax.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλων ή εν μέρει αντικείμενο εκμετάλλευσης, πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφή άδεια του mrtax.gr.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του mrtax.gr και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του mrtax.gr, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίεσης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτό ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα όπως επίσης και των βάσεων δεδομένων ανεξαρτήτως αν έχει χορηγηθεί η όχι πρόσβαση και/ ή περιορισμένη άδεια χρήσης σε αυτές.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) αυστηρά και μόνο για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το mrtax.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ., wav, wma, mp3, mpeg κ.λπ.) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον.

Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από το mrtax.gr σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, εκδόσεων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων, βίντεο κ.λπ., εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ υπoσελίδα (subpage).

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος mrtax.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, διαφημιζομένων ή προβαλλομένων συνδέσμων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί παρέχουν σχετική αδειοδότηση την οποία ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να αναζητήσει από αυτούς.

Παρεχόμενη υπηρεσία

H ιστοσελίδα mrtax.gr έχει δημιουργηθεί από την Εταιρεία, με σκοπό την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και έχουν φορολογικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με την ελληνική κείμενη νομοθεσία (εφεξής ο/οι «Συνδρομητής/ές»), έναντι μηνιαίου τιμήματος / συνδρομής.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών. Η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα αφορά τον ίδιο τον συνδρομητή και όχι τρίτους (με εξαίρεση τους χρήστες που ο ίδιος ορίζει). Επίσης απαγορεύεται αυστηρά η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου των παρεχόμενων στην παρούσα ιστοσελίδα υπηρεσιών.

Η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν διακοπές ή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω κακής λειτουργίας του διαδικτύου ή των ISPs ή από άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου της.

Ο χρήστης / συνδρομητής της υπηρεσίας δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που καταχωρεί κατά την εγγραφή του (ή τροποποιεί στο μέλλον), καθώς και στην ειδική φόρμα που βρίσκεται στο μέρος των μελών και εν γένει κατά τη χρήση της ιστοσελίδας είναι αληθή και ορθά.

Ο χρήστης / συνδρομητής οφείλει να ανεβάζει τα παραστατικά που αφορούν την παρεχόμενη υπηρεσία αργότερο μέχρι και 24 ώρες πριν το προγραμματισμένο ραντεβού.

Η υπηρεσία παρέχεται εφόσον διατηρείται ενεργή η συνδρομή. Αυτό για να συμβαίνει θα πρέπει η εξόφληση των συνδρομητικών υπηρεσιών να γίνεται έως την 15η μέρα του επόμενου μήνα, από τον μήνα που παρέχονται οι υπηρεσίες. Κατά την περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εξοφλήσεως μέχρι και την 25η ημέρα του προαναφερθέντος, θα υπάρχει διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τονίζεται δε ότι ο χρήστης / φορολογούμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε φορολογικό ή άλλο πρόστιμο προκύψει από την καθυστέρηση της πληρωμής.

Ο Συνδρομητής μπορεί να διακόψει τη συνδρομή του άμεσα και αζημίως οποτεδήποτε το επιθυμεί. Τα δεδομένα που έχει καταχωρήσει είναι διαθέσιμα για download πριν τη διακοπή της συνδρομής του. Μετά τη διακοπή της συνδρομής τα δεδομένα διαγράφονται. Χρήματα που έχουν καταβληθεί για τον τρέχοντα μήνα την ημέρα της διακοπής δεν επιστρέφονται.

Σε περίπτωση που το τίμημα της μηνιαίας συνδρομής δεν καταβληθεί, η συνδρομή διακόπτεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και αφού ο Συνδρομητής ειδοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι η υπηρεσία «mrtax.gr» παρέχεται “ΩΣ ΕΧΕΙ”, χωρίς εγγύηση καταλληλότητας για κάθε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, απουσίας λαθών. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή να ελέγξει και να διασφαλίσει ότι το mrtax.gr καλύπτει τις ανάγκες του.

Η δωρεάν εγγραφή στην υπηρεσία Epsilon Cloud, για τη δυνατότητα να μοιραστεί τα δεδομένα που έχει η εταιρεία (ΜΠΕΚΙΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ) στο λογισμικό της λογιστικής διαχείρισης για τον πελάτη / συνδρομητή, πραγματοποιείται από τον πελάτη σε ειδική φόρμα και έχει δικούς της όρους χρήσης.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία Cloud Ενημέρωσης “epsilon cloud” παρέχεται από την εταιρεία Epsilon Net Α.Ε αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ως άνω εταιρείας, και δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία «ΜΠΕΚΙΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ».

Ο Συνδρομητής κατανοεί και αποδέχεται ότι η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια καλής λειτουργίας με βάση τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, ωστόσο δεν παρέχεται εγγύηση για 100% διαθεσιμότητα (uptime) των server και των εφαρμογών ούτε και απόλυτη προστασία από κακόβουλη επέμβαση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία προκληθεί στους χρήστες του δικτυακού τόπου και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία του δικτυακού τόπου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη δυνατότητα χρήσης του «mrtax.gr» από τον Συνδρομητή σε περίπτωση που έχει ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων.

Τα πρωτότυπα στοιχεία παραμένουν στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή / φορολογούμενου ή εφόσον επιλέξει την αποστολή τους σε φυσική μορφή στο γραφείο μας θα πρέπει να μεριμνήσει για την παραλαβή τους.

Μέθοδος Πληρωμής

• Online Πληρωμή (Vivawallet – SimpleCheckout)
• Online Πληρωμή (PayPal – SimpleCheckout)

Μέθοδος Παράδοσης

Οι τρόποι ενημέρωσης για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας μπορεί να είναι (ανάλογα με τα στοιχεία που μας έχει αφήσει ο πελάτης): Τηλεφωνικά, SMS, Email.

Πολιτική Επιστροφής / Ακύρωσης

Σε περίπτωση πώλησης μίας υπηρεσίας μέσω διαδικτύου ή με άλλο τρόπο (εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου), ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την υπηρεσία εντός 14 ημερών. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει σε περίπτωση που οι διεργασίες για την εκπλήρωση της υπηρεσίας έχουν ξεκινήσει. Ο πελάτης δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή του.

Για την ακύρωση της υπηρεσίας και την επιστροφή των χρημάτων θα πρέπει να ενημερώσετε τον υπεύθυνο της υλοποίησής της. Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση ακύρωσης ανάλογα με την υπηρεσία.

Σε αυτόν τον ιστότοπo χρησιμοποιούνται cookies για να διασφαλιστεί η καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.
Θέλω να μάθω περισσότερα.