Λογιστικά-Φοροτεχνικά, Ιδιώτες, Συμβουλές

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Τα μυστικά για τη δήλωση ενοικίων, οι παγίδες για «σωστό» Ε2

04 Απρ 2023
Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2022 εισοδήματα από την ακίνητη περιουσία τους υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά πρώτα το έντυπο Ε2, και μετά να συμπληρώσουν και να υποβάλουν Το Ε1 στις φορολογικές δηλώσεις

Την υποχρέωση να υποβάλλουν το έντυπο Ε2 έχουν οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν το 2022 ενοίκια από εκμίσθωση κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, όσοι παραχώρησαν δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία τους στα παιδιά τους, στους γονείς τους ή σε τρίτους και όσοι διαθέτουν κενά ακίνητα.

Στο έντυπο Ε2 συμπληρώνονται για κάθε ακίνητο που εκμισθώθηκε κατά τη διάρκεια του 2022 αναλυτικά περιγραφικά στοιχεία καθώς και συγκεντρωτικά δεδομένα για τα μισθώματα που εισπράχθηκαν ή για τα μισθώματα που προκύπτουν με τεκμαρτό τρόπο στις περιπτώσεις της ιδιοχρησιμοποίησης και της δωρεάν παραχώρησης.

Για την υποβολή του εντύπου Ε2 ισχύουν τα εξής:

1. Στο έντυπο Ε2 καταχωρείται η οικοδομημένη ακίνητη περιουσία, κάθε υπόχρεου,

2. Περιλαμβάνεται με την ένδειξη ΚΕΝΟ αν δεν κατοικούνταν για όλο το χρόνο ή κάποιο διάστημα

3. Στην στήλη 4, γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου

4. Οι στήλες 13, 14 και 15 συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που αναλογεί στον υπόχρεο κατά κατηγορία

5. Η στήλη 16 συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας

6. Στη στήλη 17 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου.

7. Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών

8. Στον κωδικό 63 δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από airbnb

9. Στη στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

10. Εφόσον υποβάλετε οριστικά το έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 όπου θα μπορέσετε να ελέγξετε την ορθότητα των ποσών που καταχωρήσατε στο Ε2. Εάν διαπιστώσετε λάθος θα πρέπει να διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά.

Υποβάλετε τη δήλωση σας έγκαιρα και υπεύθυνα από όπου και αν βρίσκεστε με την υπογραφή των Πιστοποιημένων Λογιστών του Mr.Tax.

Ας ξεκινήσουμε

Σε αυτόν τον ιστότοπo χρησιμοποιούνται cookies για να διασφαλιστεί η καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.
Θέλω να μάθω περισσότερα.